(SV) NRF: Terapi för 35 000 handlare 

Jag befinner mig på NRF-konferensen i New York. Jag, tillsammans med 35 000 mestadels vita medelålders män verksamma inom olika led av detaljhandeln, är här för att under tre dagar söka inspiration, etablera kontakter och delta i världens största terapisession. En gruppterapi där det inte handlar om att lära sig hantera spindlar. Här är det Amazon.com som är det mest skrämmande.

NRF - National Retail Federation - som driver konferensen, är vad Svensk Handel är i Sverige. Det vill säga en branschorganisation med ambitionen och målet att hjälpa sina 18 000 medlemmar att göra bättre affärer. NRF har en viktig roll i USA, där 42 miljoner individer jobbar inom detaljhandeln, motsvarande en av fyra yrkesverksamma personer.

Chris Baldwin, ordförande i NRF, inleder med att konstatera: "Retail is not back. Retail never went away" och stöttar upp påståendet med att under 2018 har det - netto - startats 2000 butiker i USA. Det är mycket fokus på USA, förstås. Samtidigt är det internationella inslaget påtagligt i publiken. Bara från Norden räknar jag ihop till ett 1000-tal deltagare, när jag summerar deltagandet på de olika mottagningar som hålls på olika festvåningar i New York-natten. Utvecklingen i USA har uppenbarligen stort intresse även för oss från länder som puttrar fram utanför detaljhandelns huvudfåra. En marknad som Amazon - förnedrande nog - valt att inte ens ge sig på.

Industrins predator är dock själv inte synlig, även om Amazon syns med sitt dotterbolag "AWS" - Amazon Web Services. AWS är den del av Amazon som paketerat och säljer sina samlade lärdomar och erfarenheter inom handel till andra aktörer inom ekosystemet, det handlar om lagring, distribution, analys och AI-tjänster. AWS deklarerar stolt från en scen framför en nyfiken men återhållsam publik: "Är det inte fantastiskt att ni alla nu kan få ta del av det som gjort Amazon så framgångsrika?".

I nästa session är det dock andra tongångar. Professor Scott Galloway från New York University, den av Fox TV benämnde "socialistiske professorn", påminner oss alla om vilket månghövdat och dominerande djur Amazon är idag:

  • Handel. Amazon Prime, Amazons kundklubb, där de mest lojala kunderna betalar cirka 1 000 kr per år för att få vara med, har idag över 100 miljoner medlemmar.
  • Media/innehåll. Även om Amazon fortfarande är tvåa bakom dominanten Netflix så investerade Amazon under 2018 över 50 miljarder kronor på att producera eget filminnehåll.
  • Annonsering. Amazon har nu tagit över tredjeplatsen efter Google och Facebook vad gäller online-annonsering och har flera kvartal i följd visat tresiffriga tillväxttal. Under 2018 sålde man annonsering för mer än 40 miljarder kronor.

Att sedan Amazons andel av e-handeln i USA är 49 procent, det känns plötsligt inte ens som en förvånande siffra.

Betyder då Amazons utveckling något för oss i Sverige?

En slipsbeprydd managementkonsultdoftande herre konstaterade från NRF-scenen: "Amazon rensar ut de gamla och svaga i detaljhandelns ekosystem". Och det är väl därför det är så många nordiska detaljhandelsrepresentanter här: det gäller att hitta dieter, rynkkrämer eller kanske någon plastikkirurg som kan se till att man inte hamnar på Amazons ättestupa.

För det är ju så att fördelarna som den nordiska detaljhandeln haft av att bli ratad av Amazon som marknader med låg populationsdensitet, underliga språk och komplicerad lokalisering långt ifrån savannens huvudstråk, det kommer nu slå tillbaka. Vi springer inte lika fort, vi är inte tillräckligt på tårna och det modesta konkurrenstrycket har gjort oss gamla och svaga i en jämförelse med Amazonvärlden. Detta gäller ju tyvärr inte bara detaljhandeln, det gäller Sverige som helhet.

Att lägga sin förhoppning på att Amazon och plattformarnas dominans kommer brytas upp genom regulatoriska åtgärder är nog lite naivt och angriper förstås utmaningen från fel vinkel. Vare sig det är Google, Amazon eller Facebook som etablerar en dominerande plattform så är det en konsekvens av en logisk utveckling där globala vinnare i bransch efter bransch kan skapa plattformar med oerhörda skalfördelar baserat på teknologi.

Ett väldigt begränsat antal svenska bolag kommer på detta sätt lyckas etablera sig som globala plattformar inom sin vertikal eller sitt kärnkompetensområde. Den absoluta majoriteten bolag verksamma i Sverige, de som ska anställa personal och de som ska vara den skattebas som finansierar pensioner liksom vård och omsorg, kommer att behöva jobba på plattformarna och med plattformsbolagen.

Det låter kanske inte lika sexigt att vara "Amazonarbetare", som att jobba att driva en egen butik. Inte lika sexigt att vara "Googlearbetare", som att vara Key Account Manager. Inte heller att vara "Alibabaarbetare", i jämförelse med att driva "importverksamhet från Asien".

Så därför: Anna Ekström, vår nya utbildningsminister, här har du förslag på ett par nya ämnen och kurser för nästa mandatperiod: "Marknadsföring med Google", "Att sälja via Alibaba" och "Grundkurs i AWS".

Och för dig som känner dig gammal och svag har jag ett förslag, både för dig som individ och som företagare: se till att läsa upp betygen i plattformekonomins grundkurser, det kommer vara din bästa väg till att hitta ungdomens källa.

Kommentera gärna: