AXIOM ALUMNI 2014-11-06

Denna video visar presentation av resultatet från en workshop med Axiom Alumni den 6 november 2014. Efter 20 minuters grupparbete med 4 deltagare per grupp och totalt 15 grupper redovisas här uppgiften som innebär att ta fram ett inspel kring digitala affärer. Detta kunde vara en idé, en trend eller en reflektion på presentationen som Niklas Eklund från RECAPEX gjorde gällande D-Ax (Axel Johnson AB satsning på digitala affärer).
 

Här finns en länk till en PDF med en sammanfattning av D-Ax presentationen som gjordes av Niklas Eklund.