Axel Johnson - CIO
- presentation den 17 februari 2014

För mer information kontakta Johan Siwers