BLOGGINLÄGG

Vad är D-Ax?

HJÄRTA, HJÄRNA OCH STYRKA

Under de senaste 20 årens digitala entreprenörsresor har vi ofta kommit tillbaka till en fråga: hur ser den investerare ut som bäst skulle kunna hjälpa oss att förverkliga våra drömmar och mål?

Många och långa diskussioner har lett oss fram till att det finns ett antal viktiga egenskaper och förmågor som vi eftersöker:

En investerare med hjärta – det är viktigt att det finns ett ansikte, en vilja och en djupare förankring hos den vi vill jobba med.

En investerare med hjärna – vi gillar att jobba med personer som utmanar oss, som får oss att tänka ett steg längre och som ser till att vi hela tiden står på tårna.

En investerare med styrka – vi önskar självklart också en finansiell styrka och uthållighet, men också tillgång till strukturellt kapital i form av access till kompletterande kanaler eller tillgångar.

När vi sedan stämde av våra egna erfarenheter och historier mot vad vi upplevt i form av hjärna, hjärta och styrka, sa oss något att vi ändå inte fick en fullständig bild av vår dröminvesterare. Vi behövde kompletterade och nyansera bilden något.

- Till ”hjärtat” ville vi också addera respekt i breda likväl som relevanta forum, dvs en part med ett starkt nätverk, både lokalt och internationellt, både inom den egna branschen och i ett bredare näringslivsperspektiv.

- Till ”hjärnan” ville vi addera att arbeta med personer som hade erfarenhet från att exekvera och genomföra, dvs verklig krigserfarenhet ute på fältet.

- Till ”styrka” ville vi också se en part med en långsiktig agenda, dvs en part som inte på bröllopsdagen planerar för skilsmässan.

Det är med ambitionen att utifrån detta försöka skapa en investeringsstruktur som bygger på vad vi själva letat efter som vi etablerat det vi kallar D-Ax.

Bakom D-Ax finns mycket hjärta, dels i form av 140 års entreprenöriell historia genom Axel Johnson AB, dels genom oss som digitala entreprenörer med resor som match.com, Livebookings eller Bookatable bakom oss. Det ger oss både en stark bas och nätverk i den digitala världen, liksom en stark bas i den traditionella världen med Axel Johnsons 70 miljarder i årlig omsättning i bolag som Axfood, Åhléns eller Mekonomen.

Om vi har hjärna eller inte, det får andra bedöma, men att vi har relevant krigserfarenhet från de digitala fälten, det känner vi oss trygga med.

Genom Axel Johnson och RECAPEX har vi dessutom skapat en styrka och finansiell bas som kan stötta bolag från tidiga rundor ända till dess bolagen är mogna och mer etablerade. Vi kan dessutom förhållandevis enkelt från tid till annan bredda investerarkretsen i våra bolag genom vårt internationella nätverk av partners och vänner.

Det är med denna utgångspunkt som vi idag berättat offentligt om vår första större investering utifrån D-Ax som plattform, dvs vår investering i det svenska bolaget Virtusize. Vi är stolta över att med hjärta, hjärna och full styrka nu gå in och tillsammans med ett fantastiskt grundarteam göra Virtusize till den globalt dominerande aktören inom sitt område.

För mer information om Virtusize se på videon nedan: