NEWS / NYHETER

What is the latest news on the street

PRESSRELEASE
D-Ax investerar i PinMeTo, online tjänsten som låter företag återta kontroll över sitt varumärke och sin företagsinformation online. 

D-Ax består, förutom av handelskoncernen Axel Johnson AB, också av RECAPEX, internetentreprenörerna bakom bl.a. match.com och Bookatable.

Stockholm och Malmö – 31 Mars 2015 - PinMeTo’s tjänst gör det möjligt för företag att bygga en lokal närvaro online och uppnå ökade resultat både från sina investeringar i digital marknadsföring och vad gäller att driva besökare till fysiska butiker.

- ”D-Ax investerar i briljanta entreprenörer som med stor teknisk höjd löser viktiga problem i en allt mer digitaliserad värld. PinMeTo är ett lysande exempel som dessutom har bäring på handel i ett både fysiskt och digitalt perspektiv”, säger Niklas Eklund, general partner på RECAPEX och ansvarig för investeringen från D-Ax sida.

Tusentals företag har redan via företagets gratistjänst på www.pinmeto.com förstått komplexiteten och hur stor den egna problembilden är. Av dessa företag jobbar bolaget nu nära med ett mindre antal beta-kunder inför en bredare internationell lansering.

- ”För att hjälpa PinMeTo att ta nästa steg tror vi att det nu utökade ägarkollektivet kan spela en viktig roll. Från D-Ax har vi med oss en finansiell och entreprenöriell styrka utifrån tidigare resor med t.ex. Bookatable och match.com”, säger Niklas Eklund.

PinMeTo har en produkt som löser ett problem på en global marknad. Den tekniska plattformen har sedan den blev publik i september 2014 fått ett fantastiskt mottagande i kundsegmentet.

- ”Vi har inte träffat en enda potentiell kund som inte har förstått allvaret i problematiken och att detta är något de måste lösa”, säger PinMeTo’s VD Daniel Melkersson.

KONTAKT
D-Ax: Niklas Eklund, niklas@recapex.com
PinMeTo: Daniel Melkersson VD, daniel@pinmeto.com, 073-960 61 40

FAKTA – PinMeTo 

Hjälper platsägare så som butiker, restauranger och hotell bygga en lokal digital närvaro och uppnå ökade resultat från sina investeringar i digital marknadsföring. Företagsinformation i sök och sociala medier är idag ofta så felaktig och missvisande att det bäst beskrivs som en härdsmälta. Många gånger är den inte bara felaktig utan också helt bortom företagens kontroll. Den ofta användargenererade informationen är problematisk för företag; när man tillåter vem som helst att berätta vad som helst, om vem som helst, blir det ofta fel. Problemet har vuxit sig så stort att företag inte bara går miste om möjligheter till marknadsföring utan också förlorar kunder och riskerar att tappa kontrollen över sina varumärken.

FAKTA - D-Ax

Ett samarbete mellan handelskoncernen Axel Johnson AB och RECAPEX, entreprenörerna bakom bl.a Bookatable och match.com. D-ax syfte är att investera i digitala projekt och innovativa bolag i framförallt Norden. Samarbetet kombinerar Axel Johnsons erfarenhet av handel och tjänster med det nätverk och kompetens inom digitala affärer som finns inom RECAPEX.
 

###